Hotline: 0967 111 039
Zalo

Ép cáp màn hình SamSung

 

GIÁ ÉP CỔ CÁP MÀN HÌNH CẢM ỨNG SAMSUNG TẠI APPLE NEW CHÍNH HÃNG

(BAO LUÔN KÍNH)

 
ĐỜI MÁY CHI PHÍ THỜI GIAN BẢO HÀNH GHI CHÚ
SAMSUNG a6 plus 400.000 đ 2 giờ  3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG a920 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG S5 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG S6 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG S6ed liệt cảm ứng 800.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG S7 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG S7ed liệt cảm ứng 900.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A3 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A5 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A510 - 2016 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A520 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A7  350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A710 - 2016 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A750 - a7 - 2018 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A8 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A8-2018 / a530 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A8 plus 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG A9/ a9 pro 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG c9/ c9 pro 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG E5 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG E7 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J120 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J200 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J3 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J5 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J510 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J5 prime 250.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
AMSUNG J6/j600 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J6 plus 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J7/ j700 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J4/ j400 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J4 plus 300.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J7 plus 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J710/2016 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG J7 prime 250.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG j730 /J7 pro 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG j8/ j8 2018 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE 1 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE 2 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE 3 350.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE 4 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a10 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a20 400.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a30 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a50 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a51 450.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a70 500.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
SAMSUNG NOTE a80 500.000 đ 2 giờ 3 - 6 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt

Ép cáp màng hình SamSung - Liên hệ giá tốt: 0967 111 039