Hotline: 0967 111 039
Zalo

Thay Cáp Nguồn iPhone

BẢNG GIÁ THAY CÁP NGUỒN IPHONE

THAY CÁP NGUỒN IPHONE GIÁ THỜI GIAN SỬA CHỮA BẢO HÀNH GHI CHÚ
iPhone 4s 150.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5s 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 5c 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone SE 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6 250.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6 Plus 300.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6s 350.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 6s Plus 450.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 7 550.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 7 Plus 600.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 8 650.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 8 Plus 700.000 đ 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone X (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone Xr (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone XS (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone XS Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone SE (2020) (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 Pro (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 11 Pro Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 mini (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 Pro (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt
iPhone 12 Pro Max (Liên hệ) 30 - 60 phút 3 tháng Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay Cáp Nguồn iPhone - Liên hệ giá tốt: 0967 111 039